Evaluatie‎ > ‎05 Attitudes‎ > ‎

ArbeidsattitudeArbeidsattitudes zijn er voor de leerlingen die worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Er worden arbeidsattitudes nagestreefd binnen de praktijkvakken en de stages van de arbeidsmarktgerichte opleidingen zoals deze worden voorgeschreven door de leerplannen. Deze attitudes worden beoordeeld door de vakleraren praktijk en de stagementors.

De opleiding verzorging werkt met de methode Uni-form waarin attitudes worden geëvalueerd.