Evaluatie‎ > ‎

05 AttitudesBelang van attitudes?

De school wil competente leerlingen en verantwoordelijke burgers afleveren. Leerlingen moeten niet enkel kennen en kunnen, maar moeten ook met de juiste houding te werk gaan. 

Waarom hecht de school veel belang aan attitudes? 

  • Ze zijn nodig voor het goed functioneren van de eigen werkzaamheden bv.: in orde zijn …
  • Om in een relatie met andere mensen te treden en om te kunnen omgaan met elkaar in de samenleving. bv.: stiptheid in het nakomen van afspraken …

Het nastreven van deze attitudes bij onze leerlingen past in onze schoolvisie om onze leerlingen op te leiden tot plichtbewuste en verantwoordelijke burgers.

Soorten attitudes

Vakoverschrijdende attitudes

De leerlingen moeten vakoverschrijdende eindtermen bereiken. Bij deze eindtermen horen ook een aantal attitudes.

Vakgebonden attitudes

Binnen een vak moeten er ook attitudes bereikt worden zoals deze in de leerplannen voorkomen. Deze attitudes worden door de vakleraar beoordeeld en zijn verrekend in het vakcijfer.