Evaluatie‎ > ‎

09 Communicatie van de eindbeslissing


Derde, vierde of vijfde jaar

De ouders van leerlingen met een B- of C-attest worden door de klasleraren hiervan telefonisch op de hoogte gebracht de na de laatste delibererende klassenraad op woensdag 26 juni vanaf 12:00.  Enkel de attestering wordt meegedeeld. Details worden besproken tijdens het oudercontact.

Zesde en zevende jaar

De klasleraar contacteert de leerling/ouders bij een C-attest. De leerlingen worden op school verwacht voor het meedelen van de eindbeslissing. De klasleraar spreekt het moment af met zijn leerlingen.

Beroepsprocedure

Tegen de beslissing van de delibererende klassenraad kan bezwaar worden gemaakt en beroep ingesteld worden op de wijze zoals bepaald in het schoolreglement.