Corona

Informatie de schoolwerking vanaf de herstart

De informatie voor ouders en leerlingen over de herstart vanaf 2 juni is uitgeschreven in een document voor leerlingen en ouders.

Afstandsonderwijs

Het afstandsonderwijs loopt voor iedereen tot en met vrijdag 19 juni 2020.

Contactonderwijs

Het contactonderwijs voor 4ASO loopt tot en met maandag 22 juni 2020.

Lessenrooster 

De lessenrooster en dagplanning zijn beschikbaar. Iedere leerling is een kwartier vóór de start van de lessen aanwezig op school.

Derde- en vijfdejaars

De planning voor de ontvangst van de leerlingen van het derde en vijfde jaar is beschikbaar. Ook de leerlingen van het derde en vijfde jaar zijn ten laatste een kwartier vóór de start van de lessen aanwezig op school.

Examens 6ATSO

Het examenrooster voor de leerlingen van 6ASO en 6TSO is beschikbaar. Je bent ten laatste om 08.30 uur op school. Het examen begint stipt om 08.45 uur.

Examenrichtlijnen

De examenrichtlijnen zijn beschikbaar.

Geen examenstudie

Omwille van veiligheidsmaatregelen wordt er uitzonderlijk geen examenstudie op school aangeboden.

Inzage examens

Leerlingen hebben het recht om hun examens in te kijken. Dit kan op dinsdag 30 juni 2020 tussen 09.00 uur en 10.00 uur, maar enkel op afspraak met de vakleraar.

Inleveren huurboeken en dranksticks + leegmaken lockers

De huurboeken worden tijdens de laatste dag dat je aanwezig bent op school ingeleverd. Je verwijdert thuis vooraf het kaftpapier en andere losse papieren die niet bij het boek horen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten huurboeken:

  1. de huurboeken verhuurd door de school;
  2. de huurboeken verhuurd door Studieshop.

De planning om de boeken in te leveren op school is beschikbaar.

De huurboeken verhuurd door de school

Op het extranet vind je onder de pagina 'Schoolbenodigdheden' de pagina '03 Benodigdheden per klas' terug. Controleer hier welke boeken jij gehuurd hebt en dus terug moet inleveren op school.

De huurboeken verhuurd door Studieshop

Leerlingen die boeken gehuurd hebben bij Studieshop, ontvingen van hun een e-mail met de nodige instructies. In die mail vind je het inleverformulier terug.

Zowel de boeken verhuurd door de school als door Studieshop worden ingeleverd op school in het voorziene lokaal.

Bewaren van schriften en notities

De aangeduide leerlingen van BSO en METE en MVT krijgen de archiefzakken voor het archiveren van schriften en notities tijdens het inleveren van de huurboeken. Deze archiefzakken worden onmiddellijk terug ingeleverd.

De aangeduide leerlingen van ASO en TSO krijgen een formulier thuis gestuurd, waarvan ze het ingevuld antwoordstrookje terug bezorgen aan het secretariaat.

Dranksticks

Als je jouw drankstick wenst in te leveren, kan deze ingeleverd worden op het moment dat je jouw huurboeken moet inleveren.

Lockers

De planning voor het leegmaken van de lockers is beschikbaar. Je maakt je locker leeg en verwijdert het slot. Vanaf 1 juli 2020 worden de nog gesloten lockers door de school geopend en wordt hun inhoud verwijderd.

Proclamatie

We plannen een proclamatie op dinsdag 30 juni 2020, maar wachten op concrete richtlijnen van het departement.

Oudercontact

Op 30 juni 2020 zal er geen fysiek oudercontact kunnen doorgaan. De klasleraar of de hulpklasleraar zal telefonisch of via een online meeting jullie contacteren op dinsdag 30 juni 2020 tussen 15.00 uur en 19.00 uur. Jullie ontvangen op voorhand via Smartschool een bericht van de klasleraar.

Veiligheid

Een mondmasker is verplicht. Hoe je dit draagt, bewaart en wast lees je op de pagina van de overheid.

Meer info