03 BP - Mertens Marina (MEMA)

Schoolopdracht

  • Technisch adviseur coördinator
  • Veiligheidsantenne
  • stagecoördinator
  • GIP-coördinator

Werkgroepen

  • Welzijn
  • Bestuursraad PSSD

Communicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur iedere dinsdag en donderdag (08:30-16:30), na afspraak, gemaakt tot de dag voordien.

En ook nog ...

  • /