03 BP - Ernots Veerle (ERVE)

Schoolopdracht

directieteam bovenbouw
coördinatie leerlingbegeleiding
 • leren en studeren
 • preventieve gezondheidszorg
 • onderwijsloopbaanbegeleiding
 • socio-emotionele begeleiding
 • in- en uitschrijvingen
 • verhoogde zorg, uitbreiding zorg en individueel aangepast curriculum
 • samenwerking externe begeleidingsdiensten
 • samenwerking provinciaal centrum leerlingenbegeleiding
 • samenwerking Openbaar OndersteuningsNetwerk Limburg
 • aanspreekpunt voor leerlingen en ouders
 • ondersteuning leerlingen en leraren



Communicatie en overleg

Contacteer mij via:foto.JPG Spreekuur iedere werkdag tijdens de schooluren