01 OWP - Willems Miet (WIMI)

Lesopdracht

  • leraar PAV en Engels, 2de en 3de graad

Schoolopdracht

  • klasleraar: 4 BAME

Werkgroepen

  • vakgroep vreemde talen
  • vakgroep PAV
  • werkgroep taalbeleid
  • werkgroep driedaagse 3 en 4BSOCommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur  na afspraak, gemaakt tot de dag voordien. Maandag eerste en tweede lesuur