01 OWP - Welkenhuysen An (WEAN)

Lesopdracht

  • leraar 3de graad STW natuurwetenschappen

Schoolopdracht

  • hulpklasleraar: 5STWa

Werkgroepen

  • vakgroep exacte wetenschappen
  • VOET-groep lichamelijke gezondheid en veiligheid
  • begeleider van de GIP van de leerlingen van 6STWa


Communicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur: na afspraak, gemaakt tot de week voordien.