01 OWP - Vanspauwen Ronny (SPRO)

Lesopdracht

  • Technologie 2de, 3de graad
  • Praktijk houtbewerking, 2de graad
  • Technisch tekenen 2de, 3de graad

Schoolpdracht

  • klasleraar: 4 hout

Werkgroepen

  • Vakgroep houtbewerking
  • VOET-groep PJSCommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur na afspraak gemaakt tot de dag voordien.
  • iedere dinsdag van 12:55-14:35
  • iedere woensdag van 10:25-11:15