01 OWP - Vanbrabant Fabienne (BRFA)

Lesopdracht

  • leraar huishoudkunde, 1ste graad, 2de graad

SchooloOpdracht

  • hulptitularis: 3STWb

Werkgroepen

  • vakgroep huishoudkundeCommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur na afspraak, liefst één dag op voorhand.

En ook nog ...

  • samen gaan we op zoek naar de schat.... in ieder van ons!