01 OWP - Sleeuwaert Katherine (SLKA)

Lesopdracht

 • leraar opvoedkunde, 3de graad
 • leraar sociale wetenschappen, 2de en 3de graad 
 • leraar levenswetenschappen, 3de graad

Schoolopdracht

 • klasleraar 5STWa
 • opleidingshoofd Sociale en Technische Wetenschappen
 • SOHO-coördinator: organisatie activiteiten i.k.v. studiekeuze na het secundair onderwijs

Werkgroepen

 • lid van vakgroep menswetenschappen: secretaris
 • lid van pedagogische raad: opleidingshoofd STW
 • lid van organisatie rond Rodeneuzendag
 • lid van werkgroep MBTICommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur: 
 • gelieve me ten laatste een dag op voorhand te contacteren om een afspraak vast te leggen. Dit kan via Smartschool of e-mail.

En ook nog ...

 • MBTI-type: ISFJ