01 OWP - Simons Stephanie (SIST)

Lesopdracht

  • leraar wiskunde, 2de graad ASO en TSO

Schoolpdracht

  • klasleraar: 3WE5

Werkgroepen

  • vakgroep wiskunde 
  • werkgroep buitenlandse reizen
  • werkgroep feestcomitéCommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur na afspraak, gemaakt via persoonlijk bericht of e-mail.