01 OWP - Schols Ruth (SCRU)

Lesopdracht

 • leraar 2e graad ASO-TSO
  • Frans
  • vaardig met Frans

Schoolopdracht

 • klasleraar: 3STWA

Werkgroepen

 • vakgroepen:
  • vreemde talenCommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
  •        na afspraak.

En ook nog ...

  • hobby's: lopen, boksen, bodypump, fitness, koken, lezen, reizen.