01 OWP - Mommens Gwendolien (MOGW)

Lesopdracht

  • leraar Nederlands, 2e graad - 3e graad 
  • leraar expressie, 3e graad

Schoolopdracht

  • klasleraar: 3WE5

Werkgroepen

  • vakgroep Nederlands
  • vakgroep expressie
  • werkgroep 'leerlingenraad'
  • werkgroep 'Rode Neuzen dag' 
  • werkgroep 'Haumaru' Communicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur na afspraak, gemaakt via persoonlijk bericht of e-mail.

En ook nog ...

  • Motorcrossliefhebber