01 OWP - Lievens Anke (LIAN)

Lesopdracht

  • leraar technische wetenschappen 2de en 3de graad praktijk en theorie

Schoolopdracht

  • klasleraar: 6STWb

Werkgroepen

  • Voorzitter vakgroep huishoudkunde
  • GIP 6STW
  • MBTICommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur na afspraak