01 OWP - Kempeneers Tim (KETI)

Lesopdracht

 • leraar informatica, tweede graad
 • leraar informaticawetenschappen, tweede en derde graad
 • leraar Nederlands, tweede graad
 • leraar programmeren, tweede en derde graad

Schoolopdracht

 • hulpklasleraar: 3 humane wetenschappen

Werkgroepen

 • vakgroep Nederlands
 • vakgroep informatica (voorzitter)
 • werkgroep wereldwinkel op schoolCommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur na afspraak, gemaakt via persoonlijk bericht of e-mail.

En ook nog ...

 • begeleider-organisator Chrysostomos 
 • ondersteuning tabletgebruik voor leerlingen
 • fervent muziekliefhebber