01 OWP - Janssens Annemie (JAAN)

Lesopdracht

  • leraar 1ste en 2de graad

Schoolopdracht

  • klasleraar: 3VVa

Werkgroepen

  • vakgroep expressieve vorming.
  • werkgroep WK-CUL cultuur.Communicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur iedere dinsdag het 5de lesuur
(12:55 - 13:45), na afspraak, gemaakt tot de dag voordien.

En ook nog ...

  • na de schooluren (na 15:45) en na afspraak.