01 OWP - Hendrikx Carla (HECA)

Lesopdracht

  • leraar praktijk mechanica, 2de en 3de graad Mete/MVT
  • leraar materialenleer/meettechnieken, 3de graad MVT, 2de leerjaar

Schoolopdracht

  • klasleraar: 6 MVT

Werkgroepen

  • vakgroep (elektro)mechanica, voorzitterCommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
 
                        .

En ook nog ...

  • GIP-verantwoordelijke MVT
  • organisator bezoek fort Breendonk
VERVANGING
Momenteel wordt het personeelslid halftijds vervangen door: