01 OWP - Froyen Yoni (FRYO)

Lesopdracht

  • leraar Engels en Nederlands, 3de graad

Schoolopdracht

  • vakleraar
  • hulpleraar: 5EM - 5TW

Werkgroepen

  • vakgroep Nederlands
  • vakgroep Vreemde Talen
  • GOK-coördinatorCommunicatie en overleg

Contacteer mij via: