01 OWP - Froyen Luc (FRLU)

Lesopdracht

  • derde graad ASO en TSO

Schoolopdracht

  • voltijds leraar Frans

Werkgroepen

  • voorzitter vakgroep Vreemde Talen
  • voorzitter VOET-groep ODO (Omgeving en Duurzame Ontwikkeling)
  • lid Ouderraad (vertegenwoordiger personeel en verslaggever)Communicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuren

maandag 3de lesuur (van 10:25 tot 11:15) en dinsdag 6de lesuur (van 13:45 tot 14:45)

Andere mogelijke taken ...

  • organisator Parijsreis voor de derde graad