01 OWP - Donné Josée (DOJO)

Opdracht

  • leraar 3de graad verzorging
  • klasleraar: 7TBZ
  • stagebegeleider 5VZ - 6VZ - 7TBZ

Werkgroepen

  • vakgroep Huishoudkunde
  • VOET-groep SRO (sociorelationele ontwikkeling)


Communicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur iedere woensdag het 3de lesuur (10:10 - 11:15), na afspraak, gemaakt tot de dag voordien.

En ook nog ...

  • verantwoordelijke voor de stageplanning 5VZ, 6VZ en 7TBZ