01 OWP - Digneffe Ingeburg (DIIN)

Lesopdracht

  • leraar niet-confessionele zedenleer 2de, 3de graad

Werkgroepen

  • vakgroep levensbeschouwing
  • VOET-groep mentale gezondheidCommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur na afspraak.