01 OWP - Di Cairano Steven (DIST)

Lesopdracht

  • leraar lichamelijke opvoeding, tweede en derde graad A-B-TSO

Schoolopdracht

  • klasleraar 5STWb

Werkgroepen

  • vakgroep lichamelijke opvoeding
  • werkgroep buitenlandse reis paasvakantieCommunicatie en overleg

Contacteer mij via:

Spreekuur: na afspraak