01 OWP - De Wyngaert Krista (WYKR)

Lespdracht

  • leraar aardrijkskunde, 2de graad ASO-TSO
  • leraar fysica, 2de graad ASO-TSO
  • leraar natuurwetenschappen, 2de graad TSO

Schoolpdracht

  • hulpklasleraar:4 WE

Werkgroepen

  • vakgroep exacte wetenschappen
  • VOET-groep mentale gezondheidCommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur .

En ook nog ...

  • vakbondsafgevaardigde voor VSOA-Onderwijs