01 OWP - Bollen Jan (BOJA)

Lesopdracht

  • leraar 2de, 3de graad

Werkgroepen

  • vakgroep LO
  • VOET-groep:  lichamelijke gezondheid en veiligheid
Communicatie en overleg

Contacteer mij via:


Spreekuur iedere woensdag het 3de lesuur (10:30-11:00), na afspraak, gemaakt tot de dag voordien.