01 OWP - Bogaerts Heidi (BOHE)

Lesopdracht

  • leraar informatica, 2e graad ASO en TSO
  • leraar toegepaste informatica, 2e graad BSO en 3e graad TSO
  • leraar digitale technieken, 3e graad BSO
  • leraar bedrijfsbeheer, 3e graad BSO

Werkgroepen

  • vakgroep informatica
  • vakgroep economie
  • werkgroep soiréeCommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur:
  • iedere maandag het zesde lesuur (13:45 - 14:35);
  • een ander moment na school.

        Gelieve de afspraak te maken ten laatste de dag               voordien.

En ook nog ...

  • opsteller verjaardagskalender leraren