01 OWP - Bogaerts Heidi (BOHE)

Lesopdracht

 • leraar informatica, 2e graad ASO en TSO
 • leraar toegepaste informatica, 2e graad BSO
 • leraar toegepaste informatica, 3e graad TSO
 • leraar digitale technieken, 3e graad BSO.

Werkgroepen

 • vakgroep informatica
 • werkgroep milieu en duurzaamheid
 • werkgroep soiréeCommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur:
 • iedere maandag het eerste lesuur (08:30 - 09:20);
 • iedere maandag het zevende lesuur (14:50 - 15:30);
 • iedere dinsdag het zevende lesuur (14:50 - 15:30);
 • iedere woensdag het vierde lesuur (11.15 - 12:00);
 • een ander moment na school.

       Gelieve de afspraak te maken ten laatste de dag voordien.

En ook nog ...

 • opsteller verjaardagskalender leraren;
 • foto's trekken op school;
 • medeorganisator Soirée.