01 OWP - Beunckens Ellen (BEEL)

Lesopdracht

  • leraar economie, derde graad
  • leraar wiskunde, derde graad

Schoolopdracht

  • klasleraar: 6 economie

Werkgroepen

  • vakgroep wiskunde
  • vakgroep economieCommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur:

In onderling overleg. Gelieve een afspraak te maken ten laatste de dag voordien. Bedankt.

En ook nog ...

  • opleidingshoofd economie