01 OWP - Beelen Bert (BEBE)

Lesopdracht

  • leraar chemie, tweede graad
  • leraar fysica, tweede graad

Schoolopdracht

  • (hulp)klasleraar: 4TW

Werkgroepen

  • vakgroep wetenschappen
  • werkgroep milieu en duurzaamheid
  • werkgroep soiréeCommunicatie en overleg

Contacteer mij via:
Spreekuur 
Iedere maandag het 3e lesuur (10:25-11:15)
Iedere dinsdag het 2e lesuur (09:20-10:10)
Iedere donderdag het 3e lesuur (10:25-11:15)
Een ander moment, tijdens de middagspeeltijd of na school

Na afspraak, gemaakt tot de dag voordien.

En ook nog ...

  • medeorganisator soirée