Communicatie‎ > ‎

05 Contacteer ons

 


Ouders kunnen ons op verscheidene manieren contacteren:

Soms is een persoonlijk gesprek aangewezen en dan ontvangen wij je ouders graag op school met hun vragen. Maak wel eerst een afspraak om nodeloos wachten te vermijden.

Algemene vragen

Voor algemene informatie en praktische vragen kan je terecht:

011 35 04 20
info@psdiepenbeek.be

Vak- en klasleraar

Je kan rechtstreeks met de vak- en klasleraar contact opnemen via:

011 35 04 20
persoonlijke e-mail
persoonlijk bericht Smartschool

Leerlingenzaken

Vragen over leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg, socio-emotionele vragen, bijzondere toelatingen, verhoogde zorg, leerlingenbegeleiding, sancties, in- en uitschrijvingen ...

011 35 04 20
leerlingenbegeleiding@psdiepenbeek.be

Leerlingenadministratie

Bij de leerlingenadministratie bekom je meer informatie over afwezigheden, studietoelagen, formulieren voor instanties (kindergeld, studiebeurs, RVA …), schoolverzekering …

011 35 04 20
leerlingenadministratie@psdiepenbeek.be

Schoolrekeningen

Met vragen over de schoolrekening (betalingen en afrekeningen voor de kosten die de school voor de leerlingen maakt) kan je terecht bij onze boekhouding via:

011 35 04 20
schoolrekeningen@psdiepenbeek.be

Stages en praktijkvakken

De technisch adviseur-coördinator kan je meer informatie bezorgen over stageregelingen, stageplaatsen, werkplaats …

011 35 04 25
marina.mertens@psdiepenbeek.be

Digitaal schoolplatform

Ben je je login voor Smartschool kwijt of heb je een vraag over een bepaald Smartschoolonderdeel (bv. puntenboekje leerling)? Neem dan contact op met onze Smartschoolbeheerder.

011 35 04 20
smartschool@psdiepenbeek.be

Archief leerlingen

Vragen i.v.m. bewaren van agenda, schriften, werkstukken … voor inspectie kan je stellen aan onze archiefbeheerder.

011 35 04 20
archief@psdiepenbeek.be

Provinciaal Centrum voor Leerlingen Begeleiding

Het PCLB kan je informatie bezorgen over het medisch schooltoezicht, studiekeuzebegeleiding, leer- en socio-emotionele problemen …

011 23 81 20
pclb@limburg.be