05 Te laatOchtend

 • Procedure leerling
  Leerlingen moeten voor eerste belsignaal (08:25) binnen de schoolpoort zijn. De lessen starten stipt om 08:30 en 12:55. Wanneer een leerling te laat op school toekomt, gaat de leerling naar het onthaal. 
 • Verantwoording te laat komen
  De leerling heeft 24 uren de tijd om een geldige verantwoording in te dienen via een persoonlijk bericht naar het account 'onthaal' op het digitaal schoolplatform of via de brievenbus aan het onthaal. Bijhorende attesten worden toegevoegd in bijlage (bijvoorbeeld van doktersbezoek ...). Indien deze deadline verstreken is, wordt het te laat komen geregistreerd als ongeldig en krijgt de leerling een schrijfstraf.
 • Controle ouder(s)
  Aanwezigheden worden geregistreerd en zijn te raadplegen door de ouders via het leerlingvolgsysteem. De school verwacht dat de ouders hun kinderen stimuleren om tijdig op school te zijn.
 • Sanctionering
  • eerste keer ongeldig te laat: waarschuwing
  • tweede keer en meer: de leerling ontvangt een schrijfstraf die de volgende lesdag voor 08:25 aan het onthaal wordt ingediend. Ouders kunnen in het leerlingvolgsysteem onder 'afwezigheden' controleren of de schrijfstraf werd ingediend. Indien de leerling de schrijfstraf niet maakt wordt deze verdubbeld. Indien de leerling nog niet in orde is volgt nablijven op school als sanctie.
  • meer dan één lesuur te laat: schrijfstraf

  Middagpauze

  Leerlingen die de toestemming hebben gekregen van hun ouders om thuis te gaan eten, moeten om 12:50 terug op school zijn. Indien de leerling te laat is wordt onmiddellijk het pasje ingetrokken voor vijf effectieve lesdagen. (vrije dagen, stagedagen... tellen niet mee) In het leerlingvolgsysteem wordt dit geregistreerd.