04 Middag naar huisAlle leerlingen van het derde en vierde jaar blijven verplicht op school tijdens de middagpauze.

De leerlingen van het vijfde en zesde jaar mogen de middagpauze buiten de schoolcampus nemen, mits toestemming van de school en schriftelijke toestemming van ouders, dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Deze toestemming wordt gegeven door de ouders.

De leerlingen van het zevende jaar mogen kiezen of ze op school blijven tijdens de middagpauze of de school verlaten.

Indien de leerlingen te laat terug op school aankomen, wordt het middagpasje voor vijf werkdagen ingetrokken.