03 Andere afwezigheidAndere afwezigheden wettigen

In het schoolreglement is opgenomen welke redenen voor afwezigheid wettelijk zijn. U kan de leerlingenadministratie steeds om uitleg vragen hoe deze afwezigheid gewettigd kan worden (bv: briefje van de ouders, rouwbrief ...). 

Het volgen van rijlessen en het afleggen van het theoretisch en praktisch rijexamen gebeurt niet tijdens de schooluren. De directie geeft geen toestemming om eerder op vakantie te vertrekken tijdens schooldagen of later terug te komen dan de voorziene schoolvakanties. Luxeverzuim wordt als onwettige afwezigheid gecodeerd.

Vooraf gekende afwezigheid

Het FRM aanvraag afwezigheid dient gebruikt te worden voor een vooraf gekende afwezigheid van de leerling.

Praktisch

  1. Dit ingevulde formulier minimum één werkdag voor de aangevraagde afwezigheid afgeven aan het secretariaat of deponeren in de brievenbus aan het onthaal.
  2. Na goedkeuring of weigering ontvangt de leerling een kopie.
  3. Bij goedkeuring mag de leerling de school gewettigd verlaten op het aangevraagde moment én na melding op het secretariaat.