02 Afwezig door ziekteSchool verwittigen

Verwittig de school (leerlingenadministratie) als uw kind thuis blijft wegens ziekte.

Verantwoording afwezigheid

Met het formulier 'FRM verklaring afwezigheid leerling o.w.v. ziekte' kunt u maximum vier keer per jaar zelf de ziekte van uw kind wettigen. Geef het formulier mee met uw kind als hij/zij terug naar school gaat. De leerling deponeert het vervolgens in de brievenbus aan het onthaal.

Medisch attest

Een medisch attest is vereist bij een afwezigheid:

  • van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen (zaterdag en zondag inbegrepen);
  • een medisch attest is dan nodig vanaf de vierde dag voor de volledige periode van afwezigheid;
  • vanaf één dag tijdens examens.

Stage

Een zieke leerling die stage heeft, contacteert:

  1. de stageplaats;
  2. de stagebegeleider;
  3. de school.
Deze afspraken staan ook in het stagereglement, een leerling die zich hier niet aan houdt heeft puntenverlies.