01 AanwezigheidscontroleRegistratie

Bij de start van de lessen 's ochtends (8:25) en 's middags (12:55) worden de aanwezigheden van de leerlingen door de leraren gecontroleerd en geregistreerd. Deze aanwezigheden kunnen ouders raadplegen op het digitaal schoolplatform.

Contact met ouders

Als de school niet verwittigd is bij een afwezigheid, wordt de ouder telefonisch gecontacteerd door de leerlingenadministratie.